En begyndervejledning til vedvarende energikilder

click fraud protection

Grøn energi er fremtiden

Vi lever i en utrolig tid med fremgang og bevidsthedsudvidelse omkring, hvordan vi kan bevare denne smukke planet.

Vi ved, at forureningen forårsaget af forbrænding af fossile brændstoffer og kul spiller en enorm rolle i klimaforandringerne. Utrolige alternative energikilder dukker op, alle med det formål at løse energikrisen - men vi har endnu ikke en perfekt løsning. Det, vi har, er intelligente alternativer. Hvert af disse systemer er ikke perfekt, og det er vigtigt at lære fordele og ulemper for hvert af dem for at forstå eller fremtidige grønne energiløsninger.

Nedenfor er de seks vigtigste vedvarende energikilder plus videnskaben bag dem, deres fordele og ulemper, og hvordan de hjælper med at bringe os til en mere bæredygtig fremtid.

1. Solenergi

101 | Solenergi er mest meget rigelig ren energi kilde på planeten. Efterhånden som teknologien skrider frem, bliver det mere tilgængeligt for virksomheder og hjem let at installere solpaneler.
Hvordan det virker | Der er meget

videnskab der går i at skabe makeup af et solpanel. I det væsentlige er panelerne fremstillet af solceller lavet af et positivt lag og et negativt lag (som et batteri), der skaber et elektrisk felt; panelerne fanger derefter solens energi og gør den til elektricitet. Fordi panelerne modtager så meget sollys i løbet af dagen (mere end hjemmet ville have brug for dag), kan de elektriske strømme lagres inde i panelgitteret om natten og overskyet dage.
Fordele | Solceller er en vedvarende energikilde. Solpaneler er også i stand til at skabe strøm til fjerntliggende områder og steder, der ikke har adgang til elektriske net.
Ulemper | En enorm mængde jord er nødvendig for at skabe stor skala ”solcelleanlæg”At magtbyer og byer. Desuden er forskere bekymrede over, hvad der vil ske med solpaneler i slutningen af ​​deres livscyklus.

2. Vindenergi

101 | Vindenergi er også en af ​​de hurtigst voksende vedvarende energikilder i verden. De mest almindeligt genkendelige vindenergistrukturer er de gigantiske alien-lignende propel statuer, set i områder med en overflod af spredt fladt land.
Hvordan det virker | Processen til opnåelse af vindenergi starter med en teknologi kaldet a Turbine. Der er to typer af møller: vandrette og vertikale akser. De gigantiske propellignende strukturer er turbiner med vandrette akser, hvis store vinger vender mod vinden. Turbiner konverterer kinetisk energi (energi skabt ved bevægelse) af vinden til "mekanisk kraft". Når vinden får propellerne i gang, drejer den tilsluttede aksel en generator for at skabe elektricitet.

I modsætning til solenergi kan mennesker have vindenergi som hovedkilde uden at skulle installere et kompliceret system. Vindenergi kan generere ren energi for hele byer. Størrelsen og placeringen afhænger dog meget af, hvor meget energi møllen kan producere.
Fordele | Vindenergi er en vedvarende og ren energikilde, der producerer nul emissioner.
Ulemper | Vind er upålidelig, så hvis der ikke er vind nok i et område, kan der være problemer med el. Installation af møller kan også have en varig effekt på miljøet, der omgiver strukturerne, især udgør en fare for fuglene, der lever i området.

3. Vandkraft

101 | Vandkraft er processen med at fange energi fra vand ved hjælp af møller og generatorer. Vandkraft har været brugt siden sent 19. århundrede at skabe elektricitet.
Hvordan det virker | Ligesom vindenergi fungerer vandkraft ved at udnytte vandets kinetiske energi til at skabe elektricitet. Inden for systemet med et vandkraftværk er der tre hoveddele: kraftværket, hvor elektriciteten fra vandet fremstilles, dæmningen, der bruges til at kontrollere vandgennemstrømningen ved at åbne og lukke, og et reservoir, hvor vandet opbevares.

Vandkraftværker er oftest bygget inde i dæmninger i steder, der modtager meget nedbørf.eks. Oregon og Washington. Vandkraft kan generere en fleksibel mængde energi region-til-region og stat-til-stat, afhængigt af vandet, der omgiver området. Selvom vandkraft er en vedvarende energikilde, er der stadig bekymringer om, hvordan det påvirker vand- og fiskebestandene.
Fordele | Vandkraft er vedvarende og vandkraft teknologi fortsætter med at rykke frem.
Ulemper | Vandkraft kan påvirke akvatiske økosystemer negativt. Der er også funktionalitetsproblemer i områder, der oplever tørke.

4. Biomasse brændstoffer

101 | Biomasse er processen med at bruge organisk affald fra planter og dyr til at generere bioenergi.
Hvordan det virker | Biomasse er en af ​​de ældste metoder til at opnå energi, dvs. udnytter energi lagret i stofligesom animalsk affald, nedbrydende affald og planter. En fælles metode til produktion af biobrændstoffer består i at fange sagen i brand, som derefter producerer damp. Denne dampenergi driver derefter en generator ved hjælp af en turbine og voilà - elektricitet! Denne proces er kulstofneutral, i modsætning til fossile brændstoffer, selvom der stadig udsendes forurening.
Fordele | Biomasseproduktion er kulstofneutral og hjælper med den samlede affaldsreduktion af organiske materialer.
Ulemper | Biomassenergi producerer stadig forurening - specifikt metan fra animalsk affald, som er en kraftig drivhusgas. Skovrydning er et andet problem, fordi træ er et af hovedmaterialerne i biomassekraftværker.

5. Geotermisk energi

101 | Geotermisk energi udvinder dampen fra de geotermiske reservoirer under jordoverfladen (tænk varme kilder). Dette er også en af ​​de mindst udforskede vedvarende energikilder i USA.
Hvordan det virker | Der bores et hul i jordens overflade, der haner damp og meget varmt vand til kraftgeneratorer på overfladen, som derefter skaber energi. Det lyder lidt intenst at tænke på at bore i jordens hjerte, dog metoderne til udvinding har faktisk en ganske lav effekt. Der er imidlertid bekymringer med overfladeinstabilitet.
Fordele | Geotermisk energi har en lav miljøpåvirkning, fordi processen er under jorden, og det er en af ​​de mere miljøvenlige muligheder.
Ulemper | Der er bekymringer om overflade ustabilitet, da jordskorpen altid bevæger sig. Vandforbrug er også en bekymring, da denne metode har brug for meget vand til at drive de geotermiske kraftværker.

6. Atomenergi

101 | Atomenergi er den største energikilde med lavt kulstofindhold. Nuclear er et meget omdiskuteret og kompliceret videnskabeligt system, der nogle mener, hvis det gøres rigtigt, kunne være det sande svar på en varig og bæredygtig grøn energiløsning. Det her TED Talk er en vidunderlig introduktion til denne komplicerede debat og belyser fordele og ulemper ved grønne energiressourcer og forklarer fordele ved atomkraft.
Hvordan det virker | For at sige det enkelt (bare for sjov, der er ingen måde at sige det enkelt), starter processen med at udvinde en lille mængde uran (et tungmetal dannet for milliarder af år siden) fra jordskorpen. Uranet gennemgår en proces kaldet "fission”(Opdeling af et atom). Denne proces skaber en enorm mængde varme - som bruges til at producere damp, der opsamles af en turbinegenerator for at producere elektricitet. Når først denne komplicerede fissionsproces begynder, stopper den ikke i lang tid, hvilket betyder, at vi med atomkraft kunne have strøm i århundreder.

Den største bekymring med atomkraft er spild. Fordi uran er et radioaktivt materiale, bortskaffe det sikkert er fortsat et spørgsmål for fremtiden. Nyere teknologi giver imidlertid mulighed for brug af mindre uran, hvilket i høj grad vil mindske chancen for en nuklear nedsmeltning. Selvom atomkraft producerer farligt affald, producerer det ikke meget af det, især i forhold til kul og fossile brændstoffer.
Fordele | Atomenergi har et lille miljømæssigt fodaftryk, og har brug for meget mindre jord til at opsætte end både vind og sol. Desuden er den helt kulstofneutral.

Ulemper | Selvom der er mange innovative ideer om, hvordan affaldet skal bortskaffes, er der stadig bekymring for, hvordan man sikkert kan bortskaffe det og undgå nuklear smeltning.

En af grundene til at atomkraft er en levedygtig ren energikilde er, at det er en menneskeskabt operation, der ikke er afhængig af naturressourcer. Vi bruger så mange naturressourcer til andre grønne energialternativer, og det er vigtigt at have muligheder som atomkraft, der ikke har brug for så meget plads til at generere elektricitet.

11 organiske lagner og sengetøjskilder, der hjælper dig med at sove sødt

🌿 Fair Trade & økologisk sengetøj 🌿Der er ikke noget sødere end en god nats søvn - og intet, der hjælper os med at genoprette os bedre end en behagelig sengesituation.Nedenfor er vist mærker med fair trade og økologisk sengetøj, der tilbyder e...

Læs mere

Vores redaktører deler deres foretrukne Upcycle -hack

Kraften i et andet liv Inden jeg overhovedet forstod, hvad upcycling var, genbrugte min mor gamle tandbørster til at rengøre svært tilgængelige hjørner eller sko-riller og brugte gamle t-shirts til at rense de grimeste rod. Som ung pige var jeg of...

Læs mere

10 ikke -toksiske og bæredygtige tæpper til et hyggeligt hjem

Miljøvenlige tæpper til et giftfrit hjemNår du ønsker at reducere fodaftrykket for din ydmyge bolig, skal du først se under dine fødder! De samme tæpper, der er dårlige for miljøet, kan være farlige at være i nærheden - heldigvis er der masser af ...

Læs mere