The Elder Scrolls IV: Oblivion Weapon Cheat Codes på PC

click fraud protection

I PC-versjon The Elder Scrolls IV: Oblivion, er det mulig å få et hvilket som helst våpen ved å bruke spilleren. AddItem juksekode. Du trenger bare å vite ID-koden for varen du ønsker.

Disse juksene er for The Elder Scrolls IV: Oblivion på Windows. PS3- og Xbox 360-versjonene støtter ikke spilleren. AddItem jukse.

Slik går du inn i Elder Scrolls IV: Oblivion Cheats

trykk tilde (~) for å åpne juksekonsollen, og skriv deretter inn kommandoen Spiller. AddItem etterfulgt av våpenkoden og mengden av gjenstanden du ønsker. For eksempel, for å laste inn to Blades of Woe, skriv inn Spiller. Legg til vare 00091905 2.

Oblivion Weapon ID-koder A-B

Våpen ID-kode
Akavari Sunderblade 000CA154
Akavari Warblade 000CA155
Akaviri Dai-Katana 0009DAC5
Akaviri Katana 00024DCA
Akaviri Katana 000977C9
Akaviri Warhammer Burden 000387B5
Gamle Akaviri Katana 000E78E5
Apoteose 000CA153
Øksen av farer 0003CCFF
Øks av iskaldt mørke 0003BF64
Ayleid Long Sword 00014F14
Ayleid Mace 00014F15
Battle Axe of Absorption 0003841F
Battle Axe of Beguilement 0003539C
Battle Axe of Blizzards 0002308B
Battle Axe of Cold 000220A8
Battle Axe of Damnation 000353C2
Battle Axe of Decay 0003B407
Battle Ax of Deception 0003539A
Battle Axe of Depletion 000387AE
Battle Axe of Diminishing 0003D7D3
Battle Axe of Dispel 0003D7CB
Battle Axe of Dissolution 0003B40A
Battle Ax of Embers 0003DAE7
Battle Axe of Enfeeblement 0003CD09
Battle Axe of Feeding 0003B402
Battle Axe of Fire 0003DB0C
Battle Ax of Flames 0003DB03
Battle Axe of Freezing 000225D9
Battle Axe of Frost 0003DB8F
Battle Axing fra Jinxing 0003AB6F
Battle Axe of Lightning 0002C278
Battle Axe of Putrification 0003B40C
Battle Axe of Rending 0003B40E
Battle Ax of Sapping 0003D7E2
Battle Axe of Scorching 0003DAFA
Battle Axe of Shocking 0002B8D6
Battle Axe of Siphoning 0003B3FF
Battle Axe of Soul Snares 000353CA
Battle Axe of Soul Traps 00035397
Battle Ax of Souls 00035C27
Battle Axe of Sparks 0002B561
Battle Ax of Storms 0002C286
Battle Axe of the Blaze 0003DB15
Battle Axe of the Dynamo 0002BFFA
Battle Axe of the Glacier 00022738
Battle Axe of the Inferno 0003DB1E
Battle Axe of Transmogrify 0003B403
Battle Axe of Voltage 0002BDDD
Battle Axe of Weakness 0003AB43
Battle Axe of Winter 000230D9
Slagøks av hat 000CA152
Bauruss Akaviri Katana 0006B843
Svart sløyfe 000908 AD
Blackwater Blade 0000C201
Blade of Fiery Light 0003BF60
Blade of Wee 00091905
Blizzard Bow 0003CD06
Boreal 0003CD05
Bundet øks 00026276
Bundet bue 0002627D
Bundet dolk 0002627C
Bundet Mace 00026274
Bundet sverd 00026273
Bow of Blizzards 0002308D
Bow of Burning 0003DAF2
Bow of Cold 000220F6
Forbannelsens bue 0003AB87
Fortvilelsens bue 0003AC88
Bow of Embers 0003DAE9
Ildbue 0003DB0D
Flammernes bue 0003DB04
Bow of Freezing 000225DA
Bow of Frost 0003DB91
Bow of Gloom 0003AC89
Bow of Harm 0003AB6C
Bow of Infernal Frost 00082DE4
Påvirkningsbue 000CA156
Bue av støt 0002B585
Lynbuen 0002C27A
Numbingsbue 0003DB7B
Bow of Quietus 0002B558
Brennende bue 0003DAFB
Bow of Shocking 0002B8D7
Stillhetens bue 0002B559
Bow of Sparks 0002B562
Bow of Storms 0002C287
Bow of the Blaze 0003DB16
Dynamoens bue 0002BFFB
Breens bue 00022854
Infernos bue 0003DB1F
Spenningsbue 0002BEB2
Bow of Weariness 0003AB6B
Vinterens bue 000230DD
Knust sverd 0002D72B
Brusef Amelions sverd 000091FB
Byrden av agnostisisme 00014953
Byrden av sinne 0001494F
Byrden av arroganse 00014950
Byrden av kjøtt 00014952
Taushetsbyrden 00014951
Syndens byrde 00014954
Burz's Glass Mace 000C7610

Oblivion Weapon ID-koder C-E

Våpen ID-kode
Caelia's Steel Longsword 0006AA99
Forbannet Mace 00026F98
Callibens grimme replikk 000CB6F3
Kaptein Kordans sabel 000CA158
Seremoniell dolk 0008DA4A
Chillrend 00068C01
Claymore fra Blizzards 00023095
Claymore of Brittleness 0003D7BB
Claymore of Burning 0003DAF3
Claymore of Cold 0002224D
Claymore of Depletion 0003AB75
Claymore of Depletion 0003D7E8
Claymore of Disintegration 0003D7C7
Claymore fra Dispel 0003D7CC
Claymore of Embers 0003DAEA
Claymore of Fire 0003DB0E
Claymore of Flames 0003DB05
Claymore of Fracturing 0003D7BF
Claymore of Fragments 0003D7B8
Claymore of Freezing 000225F6
Claymore of Frost 0003DB73
Claymore fra Jinxing 0003AB74
Claymore of Jolts 0002B586
Claymore of Lightning 0002C27B
Claymore of Numbing 0003DB7C
Claymore of Pain 0003D7DE
Claymore fra Sapping 0003D7E3
Claymore of Scorching 0003DAFC
Claymore fra Shattering 0003D7C3
Claymore of Shocking 0002B8D8
Claymore of Sparks 0002B563
Claymore of Storms 0002C289
Claymore of the Blaze 0003DB17
Claymore fra Dynamoen 0002BFFC
Claymore of the Glacier 00022A2B
Claymore of the Inferno 0003DB20
Claymore av spenning 0002BFF3
Claymore of Weariness 0003D7DA
Claymore of Winter 000230DE
Klubb 00159829
Daedric Battle Axe 00035E77
Daedric Bow 000733DD
Daedric Bow 00035E7C
Daedric Claymore 00035E78
Daedric Dagger 00035E72
Daedric Langsverd 00035E76
Daedric Mace 00035E75
Daedric Shortsword 00035E73
Daedric krigsøks 00035E74
Daedric Warhammer 00035E79
Absorpsjonsdolk 0003841A
Dagger of Blizzards 00023098
Dolk av sprøhet 0003D7BC
Dolk av brenning 0003DAF4
Dagger of Cold 0002257F
Dolk av uttømming 0003D7E9
Dagger of Diminishing 0003D7D4
Disiplinens dolk 000C891F
Dolk av oppløsning 0003D7C8
Dolk av Dispel 0003D7CD
Dolk av glør 0003DAEB
Dagger of Enfeeblement 000389E6
Dagger of Fire 0003DB0F
Dolk av flammer 0003DB06
Dolk av brudd 0003D7C0
Dolk av fragmenter 0003D7B7
Dolk av frysing 000225FC
Dolk av Frost 0003DB74
Dolk av Jinxing 0003AB6E
Dagger of Jolts 0002B588
Dagger of Lightning 0002C27D
Dagger of Numbing 0003DB7D
Dagger of Pacification 0003BF61
Dolk av smerte 0003D7DF
Dolk av lammelse 0002B560
Dagger of Sapping 0003D7E4
Dolk av brennhet 0003DAFD
Dagger of Shattering 0003D7C4
Dolk av sjokkerende 0002B8D9
Dolk av gnister 0002B564
Dagger of Storms 0002C28D
Dagger of the Blaze 0003DB18
Dynamoens dolk 0002BFFD
Dolk av isbreen 00022A2C
Infernoets dolk 0003DB21
Dolk av spenning 0002BFF4
Dolk av svakhet 0003AB3F
Dagger of Weariness 0003D7DB
Vinterens dolk 000230DF
Dalvilu seremoniell dolk 0001ECE5
Debaser 0001D0B4
Defiler 0003CB6B
Destarines Cleaver 000CA159
Dragens bue 0003CD04
Dremora Bow 000872AA
Dremora Claymore 0003E9C4
Dremora Heavy Bow 000872AB
Dremora lysbue 000872A9
Dremora Langsverd 0003E9C3
Dremora Mace 0003E9C2
Dvergstridsøks 00035DCD
Dvergbue 00035DCE
Dwarven Bow Replica 000C7979
Dvergen Claymore 00035DCF
Dwarven Claymore Replica 000C5606
Dvergdolk 00035DD0
Dverglangsverd 000732B6
Dwarven Mace 00035DD2
Dvergkortsverd 00035DD3
Dvergkrigsøks 00035DD4
Dwarven War Axe Replica 000C5602
Dwarven Warhammer 00035DD5
Ibenholt Battle Axe 00035E6F
Ibenholt blad 00027109
Ibenholt bue 00035E7B
Ebony Claymore 00035E70
Ibenholt Dolk 00035E6A
Replika av ibenholt dolk 000C5616
Ibenholt Langsverd 000732DE
Ibenholt Mace 00035E6D
Ibenholt Mace-kopi 000C561F
Ibenholt kortsverd 00035E6B
Ibenholt kortsverd-replika 000C798A
Ibenholt krigsøks 00035E6C
Ibenholt Warhammer 00035E71
Ibenholt Warhammer-kopi 000C5604
Alvestridsøks 00035E67
Alvebue 000229BF
Elven Claymore 00035E68
Elven Dolk 00035E63
Alvens lange sverd 000977CD
Elven Long Sword Replica 000C55FF
Elven Mace 00035E66
Elven Shortsword 00035E64
Elven Shortsword Replica 000C7985
Alvekrigsøks 00035E65
Elven Warhammer 00035E69
Enchanted Dagger 0003FBCE
Essensen av anger 00014963

Oblivion Weapon ID-koder F-I

Våpen ID-kode
Fin jernstridsøks 0003A85F
Fin jernbue 0003A860
Fin Iron Claymore 0003A861
Fin jerndolk 0003A862
Fint jern langsverd 0003A863
Fin Iron Mace 0003A864
Kortsverd av fint jern 0003A865
Fin jernkrigsøks 0003A866
Fine Iron Warhammer 0003A867
Fine Steel Battle Axe 0003A856
Fin stålbue 0003A857
Fine Steel Claymore 0003A858
Fin ståldolk 0003A859
Langsverd av fint stål 0003A85A
Fin stål Mace 0003A85B
Kortsverd i fint stål 0003A85C
Fine Steel War Axe 0003A85D
Fine Steel Warhammer 0003A85E
Frostwyrm Bow 000C55E4
Ghost Axe 0003CD07
Flammens gave 0001494C
Gladiatorens sverd 0003E45B
Kampøks av glass 00035E60
Replika av slagøks av glass 000C5608
Glassbue 000733DC
Glass Claymore 00035E61
Glassdolk 00035E5B
Replika av dolk av glass 000C7973
Langsverd i glass 000732DD
Langsverd-replika av glass 000C5601
Glass Mace 00035E5E
Kortsverd i glass 00035E5C
Glass Shortsword Replica 000C7989
Krigsøks i glass 00035E5D
Warhammer i glass 000977CB
Glenroys Akaviri Katana 00022F82
Goblin Shaman Staff 00066C45
Goblin Totem Staff 000AA01F
Gullmerke 00027105
Greater Staff of Anarchy 00091322
Større stab av apati 000912EC
Større stab av blundering 000912D4
Større stab av byrde 000912BF
Større stab av ro 000912C2
Greater Staff of Catastrophe 000912E3
Større stab av sjarm 000912C8
Større stab av forvirring 000912F2
Større stab av korrosjon 000912FC
Større Staff of Demoralize 000912F6
Greater Staff of Dispel 000912FF
Større stab av dominans 000912D1
Større stab av tretthet 000912DA
Greater Staff of Feeblemind 000912D7
Større stab av brann 00091326
Større stab av Fireball 00091329
Større stab av skjørhet 0009131F
Større stab av skrøpelighet 000912EF
Greater Staff of Frost 0009132C
Greater Staff of Ice Storm 0009132F
Større stab av sløvhet 0009131C
Større stab av lys 00091332
Større stab av lyn 000914B6
Større Staff of Open 00091335
Greater Staff of Ruin 00091302
Større stab av severing 000912E6
Større stab av sykdom 000912DD
Større stab av stillhet 000914 f.Kr
Større stab for å stoppe 00091338
Greater Staff of Storms 000914B9
Større stab av Sundering 00091316
Større Staff of Taming 000912CE
Større stab av Telekinesis 000914BF
Greater Staff of the Dazed 00091310
Større Staff of the Doomed 00091313
Greater Staff of the Grave 000914C2
Greater Staff of the Oaf 00091305
Større stab av pariaen 000912E9
Større stab av pesten 00091308
Greater Staff of the Weary 0009130A
Større stab av svakhet 000912E1
Hater sjel 00014D6A
Syndens varme 00014960
Honorblade of Chorrol 00028BA0
Hrormirs Icestaff 00002DDF
Immolator 0003CD01
Iron Battle Axe 00000D7F
Jernbue 00025231
Iron Claymore 0001C6CD
Jerndolk 00019171
Langsverd av jern 000977D1
Iron Mace 00000D82
Kortsverd av jern 00000C0D

Oblivion Weapon ID-koder L-O

Våpen ID-kode
Languorwine Blade 00028277
Mindre stab av anarki 00091323
Mindre stab av apati 000912ED
Mindre stab av blundering 000912D2
Mindre stab av byrde 000912D8
Mindre stab av ro 000912C0
Mindre stab av katastrofe 000912E4
Mindre stab av sjarm 000912C6
Mindre stab av forvirring 000912F3
Mindre stab av korrosjon 000912FA
Mindre stab av Demoralize 000912F4
Mindre stab av Dispel 000912FD
Mindre stab av dominans 000912CF
Mindre stab av tretthet 000912DB
Mindre stab av Feeblemind 000912E0
Mindre stab av brann 00091324
Mindre stab av Fireball 00091327
Mindre stab av skjørhet 00091320
Mindre stab av skrøpelighet 000912F0
Mindre stab av Frost 0009132A
Mindre stab av Ice Storm 0009132D
Mindre stab av sløvhet 0009131D
Mindre stab av lys 00091330
Mindre stab av lyn 000914CA
Mindre stab av Open 00091334
Mindre stab av ruin 00091300
Mindre stab av Severing 000912E7
Mindre ansatte ved sykdom 000912DE
Mindre stab av stillhet 000914BA
Mindre stab av å stoppe 00091336
Mindre stab av stormer 000914B7
Mindre stab av Sundering 00091317
Mindre stab av Taming 000912CC
Mindre ansatte ved Telekinesis 000914BD
Lesser Staff of the Dazed 00091311
Mindre stab av de dødsdømte 00091314
Lesser Staff of the Grave 000914C0
Lesser Staff of the Oaf 00091303
Mindre stab av pariaen 000912EA
Mindre stab av pesten 00091306
Mindre stab av de slitne 00091309
Mindre stab av svakhet 000912D5
Skjørhetens lange sverd 0003D7BD
Langt uttømmingssverd 0003D7EA
Flammenes lange sverd 0003DB07
Long Sword of Freezing 0002263D
Langt spenningssverd 0002BFF5
Longsword of Absorption 0003841D
Blizzards lange sverd 000230A6
Longsword of Burning 0003DAF5
Longsword of Cold 00022580
Uttømmingens langsverd 000387AC
Longsword of Diminishing 0003D7D5
Desintegrasjonens langsverd 0003D7C9
Dispels langsverd 0003D7CE
Longsword of Embers 0003DAEC
Langsverd av svekket 000389E8
Ildens langsverd 0003DB10
Langsverd for brudd 0003D7C1
Fragmenters langsverd 0003D7B9
Longsword of Frost 000B0705
Longsword of Jinxing 0003AB70
Langsverdet av støt 0002B589
Lynets langsverd 0002C27E
Numbing Longsword 0003DB7E
Smertes langsverd 0003D7E0
Longsword of Sapping 0003D7E5
Brennende langsverd 0003DAFE
Longsword of Shattering 0003D7C5
Longsword of Shocking 0002B8DD
Longsword of Sparks 0002B565
Stormenes langsverd 0002C28F
Blazes lange sverd 0003DB19
Dynamoens langsverd 0002C00C
Breens langsverd 00022A2E
Infernoets langsverd 0003DB22
Svakhetens langsverd 0003AB41
Langsverd av slitenhet 0003D7DC
Vinterens langsverd 000230E0
Mace of Abeyance 000359E7
Mace of Absorption 0003841C
Mace of Aversion 000353D1
Mace of Blizzards 000230AB
Mace of Burden 000387B6
Mace of Burning 0003DAF6
Mace of Cold 0002258C
Mace of Deadweight 000387BE
Mace of Decay 0003AF07
Mace of Depletion 000387 AD
Mace of diminishing 0003D7D6
Mace of Dispel 0003D7CF
Mace of Dissolution 0003AF08
Mace of Embers 0003DAED
Mace of Encumbrance 000387BA
Mace of Enfeeblement 000389E9
Mace of Excess 000387 f.Kr
Mace of Feeding 000387A8
Mace of Fire 0003DB11
Mace of Flames 0003DB08
Mace of Fracturing 0003AF0A
Mace of Freezing 00022642
Mace of Frost 0003DB76
Mace of Holy Light 00035A64
Mace of Jinxing 0003AB73
Mace of Jolts 0002B58A
Mace of Legion 0003BF65
Mace of Lightning 0002C280
Mace of Molag Bal 00027117
Mace of Numbing 0003DB7F
Mace of Overload 000387B7
Mace of Putrification 0003AF0D
Mace of Rending 0003AF0E
Mace of Repelling 000353CC
Mace of Sapping 0003D7E6
Mace of Scorching 0003DAFF
Mace of Shocking 0002BAAA
Mace of Siphoning 000387A7
Mace of Sparks 0002B566
Mace of Storms 0002C290
Mace of Strain 000387B4
Mace of the Blaze 0003DB1A
Mace of the Dynamo 0002C00D
Mace of the Glacier 00022A2F
Mace of the Inferno 0003DB23
Mace of the Undead 00035AB3
Mace of Transmogrify 0003B404
Mace of Turning 000353D4
Mace of Voltage 0002BFF6
Mace of Warding 000353D0
Mace of Weakness 0003AB40
Mace of Weight 000387B1
Mace of Winter 000230E1
Mage's Mace 0003E45D
Mage's Staff 0002C6A8
Mage's Staff of Charm 0001FE11
Mage's Staff of Dispel 0001FE16
Mage's Staff of Fire 000E9448
Mage's Staff of Frost 000E944C
Mage's Staff of Paralysis 0001FE12
Mage's Staff of Shock 0001FE10
Mage's Staff of Silence 0001FE13
Mage's Staff of Soul Trap 0001FE14
Mage's Staff of Telekinesis 0001FE15
Mankar Camorans stab 000BE322
Mishaxhi's Cleaver 00187BC7
Naken øks 0003E45E
Ondskapens nærhet 0001493D
Nord vind 00187BC4
Oblivions kjærtegn 00014962
Oblivions omfavnelse 000149E2

Oblivion Weapon ID-koder P-S

Våpen ID-kode
Bot for fiendskap 00014966
Bot for bedrag 0001496A
Troløshetens bot 0001496B
Bot av hat 00014967
Bot fra tyveri 00014968
Penance of Pride 00014969
Fortapelsens vrede 00082DE3
Pounder 0003BF66
Rensende flamme 00014961
Quality Battle Axe Ember 0003DAF1
Kvalitet Battle Axe Shiver 0003DB7A
Kvalitetskampøks sjelefelle 00035385
Kvalitet Battle Axe Spark 0002B573
Kvintessensen av anger 000149E5
Redwave 00095A3F
Renaults Akaviri Katana 00066C44
gjengjeldelse av blod 000149ED
Åndens gjengjeldelse 000149EF
gjengjeldelse av aggresjon 000149E7
Retribusjon av feighet 000149E6
Retribusjon av Hubris 000149E9
gjengjeldelse av hykleri 000149EA
gjengjeldelse av rapacity 000149E8
gjengjeldelse av forræderi 000149EC
Åpenbarer av urettferdighet 0001494E
Steinknuser 00014EC6
Rohssan's Antique Cutlass 0001C14B
Rugdumphs sverd 0000BEA6
Ødelagt Akaviri Katana 000980DF
Rumas ansatte 0001FB1C
Rusten jernbue 00047ACA
Rusten jerndolk 00090616
Rusten jernblomme 00090614
Rustent jernkortsverd 00090615
Rusten krigsøks av jern 00090613
Sanguine Rose 000228EF
Shadowhunt 00034897
Skjerpet Cutlass 000055AB
Shimmerstrike 0002990E
Shortsword of Absorption 0003841E
Blizzards kortsverd 000230AC
Skjørhetens kortsverd 0003D7BE
Shortsword of Burning 0003DAF7
Shortsword of Cold 0002259C
Uttømmingens kortsverd 000387AB
Uttømmingens kortsverd 0003D7EB
Shortsword of Diminishing 0003D7D7
Desintegrasjonens kortsverd 0003D7CA
Shortsword of Dispel 0003D7D0
Shortsword of Embers 0003DAEE
Enfeeblement kortsverd 000389E7
Ildens kortsverd 0003DB12
Flammenes kortsverd 0003DB09
Kortsverd av frakturering 0003D7C2
Kortsverd av fragmenter 0003D7BA
Shortsword of Freezing 00022643
Shortsword of Frost 0003DB77
Shortsword of Jinxing 0003AB71
Shortsword of Jolts 0002D72E
Lynets kortsverd 0002C281
Numbing shortsword 0003DB80
Smertes kortsverd 0003D7E1
Lammelsens kortsverd 0002B55F
Shortsword of Sapping 0003D7E7
Brennende kortsverd 0003DB00
Shortsword of Shattering 0003D7C6
Shortsword of Shocking 0002BB17
Shortsword of Sparks 0002B567
Stormenes kortsverd 0002C292
Blazes kortsverd 0003DB1B
Dynamoens kortsverd 0002C00E
Shortsword of the Fang 0003CB6A
Breens kortsverd 00022EBD
Infernoets kortsverd 0003DB24
Kortsverd av spenning 0002BFF7
Svakhetens kortsverd 0003AB42
Slithetens kortsverd 0003D7DD
Vinterens kortsverd 000230E2
Sølv BattleAxe 00025221
Sølv sløyfe 00025227
Silver Claymore 00025226
Sølvdolk 00025224
Sølv Langsverd 0002521F
Sølv Mace 00025223
Kortsverd i sølv 00025220
Sølv krigsøks 00025222
Sølv Warhammer 00025225
Sinweaver 0000172E
Korrupsjonens hodeskalle 00027116
Spellbreaker 00027112
Anarkiets stab 00091321
Staff of Apathy 000912EB
Staff of Banishment 000914D2
Stab av blundering 000912D3
Ansatte ved Burden 000912BE
Stab av Calm 000912C1
Staff of Catastrophe 000912E2
Staff of Charm 000912C7
Staff of Conflagration 000914C5
Staff of Confusion 000912F1
Stab av korrosjon 000912FB
Stab av Demoralize 000912F5
Staff of Diminishing 000914C4
Staff of Discord 000914CD
Stab av Dispel 000912FE
Staff of Domination 000912D0
Staff of Fatigue 000912D9
Ansatte i Feeblemind 000912DF
Brannstab 00091325
Staff of Fireball 00091328
Flammens stab 0001CECC
Skjørhetens stab 0009131E
Stab av skrøpelighet 000912EE
Ansatte i Frost 0009132B
Stab av Rimfrost 000914C6
Staff of Ice Storm 0009132E
Ansatte i Indarys 0006B66D
Stab av Legion 000914CC
Stab av Lethargy 0009131B
Lysets stab 00091331
Staff of Lightning 000914B5
Ansatte ved Nenalata 00058EEC
Staff of Open 00091333
Staff of Pacification 000914C9
Staff of Paralyzing Burst 00091337
Staff of Ruin 00091301
Ansatte ved Severing 000912E5
Sykepersonell 000912DC
Stillhetens stab 000914BB
Stab av Storms 000914B8
Ansatte ved innlevering 000914CB
Ansatte ved Sundering 00091315
Staff of Taming 000912CD
Ansatte ved Telekinesis 000914BE
Staff of the Battlemage 000493BD
Staff of the Dazed 0009130F
Ansatte til Dømt 00091312
Ansatte ved Everscamp 0004F790
Staff of the Grave 000914C1
Personalet til Healeren 000914D1
Staff of the Mundane 000914D0
Ansatte i Oaf 00091304
Ansatte i pariaen 000912E8
Ansatte ved pesten 00091307
Personalet til de slitne 0009130B
Staff of Thunderbolts 000914C7
Staff of Unholy Terror 00056E50
Ansatte av sårbarhet 000914CF
Stab av svakhet 000912D6
Staff of Withering 000914C3
Staff of Worms 0004A24E
Stål stridsøks 000229B6
Stålbue 000229B7
Stål Claymore 000229B8
Stål Cutlass 0003AA82
Ståldolk 000229B9
Langsverd i stål 000229BA
Stål Mace 000229BB
Kortsverd i stål 00047ABF
Stål krigsøks 000229BD
Stål Warhammer 000229BE
Stormbue 0003CD08
Sufferthorn 000347EB
Underkastelsens sverd 0003BF63
Sårenes sverd 0003CD02

Oblivion Weapon ID-koder T-W

Våpen ID-kode
Storm 0003CCFE
Tyver Dolk 0003E45C
Underkastelsens bunn 000CA157
Tornblad 0006B661
Uferdig stab 000355A6
Umbra 00026B22
Volendrung 00027108
Spenning 0003BF62
Wabbajack 000228F0
Krigsøks for absorpsjon 00038420
Krigsøks for bedrag 0004F036
War Axe of Blizzards 000230 AD
War Ax of Burning 0003DAF8
War Axe of Cold 000225B4
Forbannelsens krigsøks 000353C5
War Ax of Decay 0003B408
Krigsøks for bedrag 0003539B
Krigsøks for uttømming 000387AF
War Axe of Diminishing 0003D7D8
War Axe of Dispel 0003D7D1
Krigsøks for oppløsning 0003B409
War Ax of Embers 0003DAEF
Krigsøks for svekkelse 000389EB
War Ax of Feeding 0003B401
War Ax of Fire 0003DB13
Flammenes krigsøks 0003DB0A
Krigsøks for brudd 0003B40B
War Ax of Freezing 00022647
War Axe of Frost 0003DB78
Jinxings krigsøks 0003AB72
War Axe of Jolts 0002B58B
Lynets krigsøks 0002C283
Krigsøks av numbing 0003DB81
Krigsøks for forråtnelse 0003B40D
Krigsøks av riving 0003B40F
Krigsøks av sapping 0004F038
Den brennende krigsøks 0003DB01
Forførelsesøks for krig 00035396
War Axe of Shocking 0002BD0F
War Axe of Siphoning 0003B400
War Axe of Soul Snares 000353CB
Krigsøks av sjelefeller 00035398
War Ax of Souls 0003537A
War Axe of Sparks 0002B571
Stormenes krigsøks 0002C296
War Axe of the Blaze 0003DB1C
Dynamoens krigsøks 0002C020
Krigsøks fra isbreen 00023003
Infernoets krigsøks 0003DB25
War Axe of Transmogrify 0003B405
War Axe of Voltage 0002BFF8
Svakhetens krigsøks 0003AB44
Vinterens krigsøks 000230E3
Warhammer of Abeyance 00035A24
Warhammer of Absorption 0003841B
Warhammer of Aversion 000353D2
Warhammer of Blizzards 000230D3
Warhammer of Burning 0003DAF9
Warhammer of Cold 000225D8
Warhammer of Deadweight 000387BD
Warhammer of Decay 0003AF06
Warhammer of Depletion 000387B0
Warhammer of Diminishing 0003D7D9
Warhammer of Dispel 0003D7D2
Warhammer of Dissolution 0003AF09
Warhammer of Embers 0003DAF0
Warhammer of Encumbrance 000387B9
Warhammer of Enfeeblement 000389EA
Warhammer of Excess 000387BB
Warhammer of Feeding 000387A9
Warhammer of Fire 0003DB14
Warhammer of Flames 0003DB0B
Warhammer of Fracturing 0003AF0B
Warhammer of Freezing 00022650
Warhammer of Frost 0003DB79
Warhammer of Holy Light 00035AAE
Warhammer fra Jinxing 0003AB6D
Warhammer of Jolts 0002B58C
Warhammer of Lightning 0002C284
Warhammer of Numbing 0003DB82
Warhammer of Overload 000387B8
Warhammer of Putrification 0003AF0C
Warhammer of Rending 0003AF0F
Warhammer of Sapping 0004F03A
Warhammer of Scorching 0003DB02
Warhammer of Shocking 0002BD6B
Warhammer of Siphoning 000387A6
Warhammer of Sparks 0002B572
Warhammer of Storms 0002C298
Warhammer of Strain 000387B3
Warhammer of the Blaze 0003DB1D
Warhammer of the Dynamo 0002C025
Warhammer of the Glacier 00023087
Warhammer of the Grave 000353CE
Warhammer of the Inferno 0003DB26
Warhammer of the Undead 00035AB6
Warhammer fra Transmogrify 0003B406
Warhammer of Turning 00035644
Warhammer of Voltage 0002BFF9
Warhammer of Warding 000353CF
Warhammer of Weakness 0003AB3E
Warhammer of Weight 000387B2
Warhammer of Winter 000230E4
Vekt av skyld 0001494D
Witsplinter 0006B1C4

Juksekoder for Star Wars KOTOR II: Sith Lords på PC

Du kan bruke juksekoder i Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords for å få et hvilket som helst element i spillet. Før du kan bruke disse kodene, må du vite det hvordan aktivere juksekoder for KOTOR II. Disse juksene er utelukken...

Les mer

Fusk med død, sorg og spøkelser i «The Sims»

Det er dusinvis av måter å drepe en sim, men det er også et juks å gjenopplive simmene i The Sims 4. Mens du ikke kan gjenopplive spøkelser inn The Sims 4, det er mulig å jukse døden hvis du handler raskt nok. Informasjonen i denne artikkelen gje...

Les mer

Army Men: RTS Gamecube Juksekoder og tips

Army Men: RTS er et sanntids strategispill utviklet av Pandemic Studios. Den kom ut på PlayStation 2, Windows PC og GameCube i 2002. Det er en forfalskning av den klassiske krigsfilmen apokalypse nå, der de gode gutta jakter på den skurke sinnssyk...

Les mer