Wat betekent IDGI?

click fraud protection

Heb je een bericht naar een vriend gestuurd en krijg je "IDGI" als antwoord? Als dat zo is, moet u weten waar dit acroniem voor staat om uw reactie te plannen.

IDGI staat voor:

ik snap het niet

Als iemand iets tegen je zegt, snap je het of snap je het niet. Als u dat niet doet, kunt u IDGI als antwoord gebruiken.

IDGI

Wat IDGI echt betekent

IDGI vertaalt ruwweg naar: Dat klopt niet voor mij.

Als je iets niet begrijpt (of begrijpt), zeg je gewoon dat je hersenen de boodschap niet helemaal ontvangen en dat je geest het concept of de logica erachter niet kan bevatten.

Hoe IDGI wordt gebruikt

IDGI is vaak een reactie op iemand die een bericht deelt zonder de informatie die de ontvanger nodig heeft om het te begrijpen. Wanneer u reageert met IDGI, vertelt u de andere persoon dat hij of zij moet verduidelijken wat hij heeft gezegd, zodat u het gesprek kunt begrijpen en voortzetten.

IDGI kan ook worden gebruikt om verwarring te uiten over iets waar u geen controle over heeft (of die van iemand anders). In dit geval is het niet een kwestie van iemand nodig hebben om u meer informatie te geven om te begrijpen wat er aan de hand is. In plaats daarvan is het een noodzaak om voorbij de beperkingen van je geheugen of bewustzijnsbereik te gaan.

Voorbeelden van IDGI in gebruik

voorbeeld 1

Vriend #1: YTrsfsd39we90f.

Vriend #2: IDGI.

Vriend # 1: Sorry, mijn kat heeft net besloten om op mijn telefoon te gaan zitten.

In dit voorbeeld wordt IDGI gebruikt als een eenvoudig, op zichzelf staand antwoord. Vriend #2 gebruikt IDGI om Vriend #1 te vertellen dat hun bericht niet logisch voor hen is. Dan reageert vriend #2 door te verduidelijken met aanvullende informatie.

Voorbeeld 2

Vriend #1: Je moet het bestand uploaden naar de groep en het openbaar maken. Dan moet iedereen er toegang toe hebben.

Vriend #2: Waar uploaden? Openbaar? IDGI...

Dit voorbeeld laat zien hoe IDGI kan worden gebruikt om een ​​gebrek aan kennis of begrip te communiceren. Vriend #2 gebruikt IDGI om te reageren op vage instructies van Vriend #1 voor een taak die ze moeten voltooien, mogelijk in de hoop meer gedetailleerde instructies te ontvangen om deze te voltooien.

Voorbeeld 3

Vriend #1: Wanneer vertrek je?

Vriend #2: Zodra ik mijn sleutels vind... Ik hield ze net een seconde geleden vast! IDGI!

Dit voorbeeld laat zien hoe IDGI kan worden gebruikt om verwarring over de stand van zaken te communiceren. Vriend #2 gebruikt IDGI om hen te helpen beter uit te drukken hoe verbijsterd ze zijn over waar hun sleutels zouden kunnen zijn gebleven.

Het tegenovergestelde van IDGI

Het tegenovergestelde van IDGI is IGI, wat staat voor I Got It, or I Get It. U kunt IGI gebruiken in een gesprek om te bevestigen dat je volgt wat de ander zegt en dat je het precies begrijpt wat ze bedoelen.

Gelijkaardige acroniemen voor IDGI

Er zijn een handvol acroniemen die beginnen met "I Don't", maar slechts een paar worden op een vergelijkbare manier als IDGI gebruikt om verwarring, gebrek aan begrip of twijfel uit te drukken. Waaronder:

  1. IDG: Ik snap het niet. Als je precies wilt specificeren wat je niet krijgt, gebruik dan IDG in plaats van IDGI. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "IDG hoe de tijd zo snel gaat."
  2. IDK: Ik weet het niet. Als iemand je een vraag stelt en je weet niet zeker wat je moet antwoorden, zeg dan: IDK.
  3. IDTS: Ik denk het niet. Een variant van IDK. IDTS wordt gebruikt als antwoord op een vraag, maar in tegenstelling tot IDK lijkt het alsof u neigt naar een negatief standpunt in plaats van neutraal te blijven.

De betekenis van OP in online gesprekken

Posters op een online forum zoals Reddit blijven verwijzen naar iemand of iets als "OP". Terwijl de internet jargon term 'OP' zou kunnen staan ​​voor overmeesterd zijn in een game, het betekent meestal iets anders. OP staat voor:Originele poster ...

Lees verder

18 koks die niet weten hoe ze moeten spellen

"Boten smakken de tanden." "Botenappelthee." Dit zijn slechts twee van de hilarische spelfouten van een veel voorkomende culinaire uitdrukking die te vinden is op internetvoedselsites. Mensen verkeerd gespelde woorden op internet is nauwelijks n...

Lees verder

Gerapporteerde ontmoetingen met Gettysburg Ghosts

Gettysburg, een stad in Pennsylvania, is een van de meest spookachtige gebieden in de Verenigde Staten. Tijdens de drie dagen van intense strijd die eindigde op 3 juli 1863, verloren meer dan 7.800 dappere Unie- en Zuidelijke soldaten het leven e...

Lees verder